Yayasan LTAT

'Menuju ke Arah Kecemerlangan Pendidikan'

Objektif utama penubuhan Yayasan ini ialah untuk mengumpulkan seberapa banyak dana yang boleh dari kalangan syarikat-syarikat Kumpulan LTAT bagi membantu membiayai kos pembelajaran bagi anak-anak anggota Angkatan Tentera Malaysia (ATM) serta anak-anak veteran ATM.

Bagi mencapai matlamat penubuhan Yayasan ini, Lembaga Amanah Yayasan LTAT telah bersetuju untuk menyediakan bantuan kewangan kepada anak-anak ATM yang cemerlang dalam peperiksaan UPSR, PT3 dan yang mendapat tempat di IPTA serta anak-anak veteran ATM dalam peperiksaan UPSR dan PT3.

Terkini

  • Permohonan Dermasiswa Yayasan LTAT bagi Skim IPTA & PT3 kini telah dibuka [klik].


Hubungi Kami


Urusetia Yayasan LTAT Lembaga Tabung Angkatan Tentera Tingkat 2, Bangunan LTAT Jalan Bukit Bintang 55100 KUALA LUMPUR Email: yayasanltat[at]ltat.org.my


Talian Bebas Tol: 

1-300-88-5828